Nezařazené

Je registrácia k DPH pri kúpe spoločnosti dôležitá?

O kúpu spoločnosti, ktorá ja zaregistrovaná ako platiteľ z pridanej hodnoty, teda k DPH je na trhu vždy veľký záujem. Spôsobené to je hlavne obrovskou výhodou, ktorú práve registrácia k DPH pre kupujúceho prináša. Predaj s.r.o. s DPH tým pádom patrí medzi najčastejšie realizované predaje, ktoré sa pomedzi predajcami spoločností objavujú. Pokiaľ teda zháňate na zakúpenie spoločnosť s registráciou k DPH a máte toľko šťastia, že sa vám naskytne ponuka k jej zakúpeniu, nemali by ste príliš dlho nad kúpou premýšľať. Veľký dopyt po s.r.o. s DPH je spôsobený tým, že po nákupe nie je potrebné riešiť už žiadnu dodatočnú registráciu a dá sa začať rýchlo realizovať svoje podnikateľské záujmy. Niektoré takéto predávané spoločnosti sú dlhoročne pôsobiace firmy, ktorých vlastníci sa z rôznych dôvodov rozhodli ukončiť svoju podnikateľskú cestu. Iné typy firiem, ktoré sú už zaregistrované k DPH sú síce novozaložené, avšak to práve za tým účelom, aby sa mohli následne ďalej na trhu ponúknuť k predaju.

nákup s.r.o. s DPH

Vrátane ušetrenia dodatočného riešenia registrácie má kúpa s.r.o. s DPH aj niekoľko ďalších výhod. Za najväčšiu sa samozrejme považuje pridelené identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu (DIČ) a daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH). Taktiež sa nemusíte trápiť ani splácaním základného imania či riešením prípadných záväzkov alebo pohľadávok. Začínate teda podnikať s čistým štítom bez náročného a občas komplikovaného zakladania spoločnosti od úplných základov.

s.r.o. registrovaná k DPH

Ak vás zaujímajú dôvody, pre ktoré by ste mali uprednostniť kúpu s.r.o. s DPH, určite by ste sa touto cestou mali uberať vtedy, keď chcete zakúpiť drahšie pracovné vozidlo alebo rôzne výrobné prístroje určené na vykonávanie vašej podnikateľskej činnosti. Rovnako by ste sa mali vydať týmto smerom aj pokiaľ sú vašimi zákazníkmi, prípadne obchodnými partnermi platitelia DPH. Ďalším dôvodom, kvôli ktorému môže registrácia k DPH byť výhodná je podnikanie, či už vo forme nákupu alebo predaja, so zahraničnými podnikmi.