Bez ozónovej vrstvy by trpela naša koža či zrak

Využívanie chemických prvkov a zlúčenín v bežnej praxi nie je nič výnimočné. Mnohé sa nachádzajú napríklad v čistiacich prípravkoch, ktoré nám pomáhajú udržiavať domácnosť v čistote. Významný je napríklad ozón, taktiež využívaný pri upratovaní či iných domácich prácach. Ozón https://upratovanie-grant.sk/2021/05/02/ozon/, teda trikyslík, je modifikácia kyslíka, ktorý má obvykle dvojatómové molekuly, no v tomto prípade má jeden naviac a označujeme ho O3. Je to plyn, ktorý v normálnom prostredí a bežných podmienkach má modrú farbu, je veľmi reaktívny, má silné oxidačné účinky a charakteristický zápach. Skupenstvo mení pri teplote -112°C, keď sa kondenzáciou mení na ozón tmavomodrej farby. S poklesom teploty na -193°C sa zmení na červenofialový pevný ozón.

Čistý vzduch nie je samozrejmosť

Extrémne reaktívny je tretí atóm kyslíka, veľmi ľahko sa naviaže na iné molekuly napríklad kontaminantov, kam patria baktérie, plesne, vírusy a podobne, po vzájomnom kontakte sa výrazne zmení ich chemická štruktúra a môžu sa celkom eliminovať. Je však potrebné dodržať správnu koncentráciu a vírusy či baktérie budú úplne zničené. Tento proces nazývame oxidácia. Potom sa ozón opätovne zmení na kyslík.

V laboratórnych podmienkach sa používa ako oxidačné činidlo najmä pri príprave peroxidu a jeho zlúčenín, ale je vhodný aj na bielenie látok, dezinfekciu vody, v potravinárstve či poľnohospodárstve a podobne. Praktické využitie poznáme aj najmä v domácnostiach pri upratovaní, keď používame čistiace či bieliace prostriedky, ktoré nám pomáhajú udržať hygienicky čisté prostredie, dezinfekciu povrchov či pitnej vody.

Upratať nám pomáha aj ozón

Nie menej známa je ozónová terapia, pri ktorej sa všetky pozitíva ozónu využívajú pri liečbe bolestí chrbta a podobných ťažkostí. Na tieto procedúry je k dispozícii takzvaný medicínsky ozón s presne určeným pomerom. Pre pozemský život je zasa nevyhnutná ozónová vrstva atmosféry, tvorí časť stratosféry vo výške medzi 25 až 35 km na povrchom zeme, bez jeho prítomnosti by sme boli vystavení veľkému nebezpečenstvu vzniku rakoviny kože či zraku.